Croatian, Social, Network, Croatia, Forum, Hrvatska, Travel, Food, Wine, Politics, Religion
Search
HomeHomeLifestyle - Nač...Lifestyle - Nač...Music, Movies, ...Music, Movies, ...NAJPOPULARNIJE KNJIGE MARIJE JURIĆ - ZAGORKENAJPOPULARNIJE KNJIGE MARIJE JURIĆ - ZAGORKE
Previous
 
Next
New Post
7/10/2011 6:21 AM
 
NAJPOPULARNIJE KNJIGE MARIJE JURIĆ- ZAGORKE:
...
...

1. Grička vještica

2. Gordana

3. Kontesa Nera

4. Tajna krvavog mosta

5. Kći Lotršćaka

6.Plameni inkvizitori
...
...

Life isn't fair
 
New Post
8/30/2011 12:03 PM
 
20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU
RUJNU 2011. GODINE:

///
1. LUKO PALJETAK: "MARIN" - roman o Držiću
2. ANTE ZIRDUM: "BISKUP ANDRIJA I NJEGOVA DRUŽICA"
3. MILJENKO JERNEIĆ: "PRSTEN ZA AFRODITU"
4. MILJENKO JERNEIĆ: JAHAČI APOKALIPSE"
5. HRVOJE HITREC: "ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA"
6. IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"
7. PREDRAG JIRSAK: "KARAVANA SAVRŠENIH"
8. VJEKOSLAV TOMAŠIĆ: MREŽA"
9. DRAGUTIN TRUMBETAŠ: "PUŠAĆI I NEPUŠAĆI" - Treći dio
10. DRAŽEN KATUNARIĆ: "PROSJAKINJA"
...
11. Josip Juraj: "Kip domovine ljeta 1991."
12. Nikola Đuretić: "Lovac sjena"
13. Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"
14. Ivan Vekić: "Polje puno krizantema"
15. Marko Lovrić: "Na Dinari most"
16. Pavao Pavličić: "Stara ljubav"
17. Nevenka Nekić: "Burik"
18. Nevenka Nekić: "Kardinalovo srce"
19. Miro Gavran: "Jedini svjedok ljepote"
20. Miro Gavran: "Kafkin prijatelj"
...
1.9-30.9.2011. godine
...
-=" NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U
RUJNU 2011. GODINE ":
1. Predrag Jirsak: "Mjesečeva djeca"
2. Višnja Stahuljak: "Don od tromeđe"
3. Lidija Kosmos: "S otoka u Brod"
4. Ivana Jelić: "Kamo su nestale princeze?"
5. Đurđica Stuhlreiter: Leona i pernata rugalica"
...
6. Jasna Horvat: "Krijesnici"
7. Ivana Francišković: "Lagane laži"
8. Vladimir Bakarić: "Opasna potraga"
9. Josip Laća: "Posljednja pustolovina - Sunce nad pašnjakom"
10. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
...
..........
......................

-=" 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA ":
- Ivo Šperanda: "Na vrhu"
- Marin Radica: "Svi ti ljudi...
- Marin Carić: "Otok"
- Vladimir Stojsavljević: "Život bez imena"
- Zoran Roško: "Ljepota jede ljude"
- Dalibor Bartulić i Vladimir Bakarić: "Iz blata"
- Mirjana Dugandžija: "Nekoliko dana kolovoza"
- Zlatko Tomić: "Glas"
- Goran Tribuson: "Zbirka otrova"
- Ana Bako: "Jane Perkanova"
...
- Vlasta Juretić: "Na putu svjetlosti"
- Hrvoje Šalković: "Put oko svijeta u 97 dana"
- Kemal Mujičić Artnam: "Vrijeme za ljubav"
- Robert Perišić: "Uvod u smiješni ples"
- Zoran Krušvar: "Kamov se vraća kući"
- Tea Tulić: "Kosa posvuda"
- Franjo Janeš: "Formula za kaos"
- Sibila Petlevski: "Vrijeme laži"
- Nikola Petković: "Kako svezati cipele?"
- Lada Žigo: "Rulet"
..........
....................
.................................
-=" NAJČITANIJI STRANI ROMAN U HRVATSKOJ U MJESECU RUJNU 2011. GODINE" :
PHILARETE CHASLES: "SLIČICE O BANU JELAČIĆU I RATU U MAĐARSKOJ 1848-1849"
...
-="ROMAN "RUŽA HRVATSKA "":
MARGARET GRAHOVAC SIEGRIST:

"KOLIKO JE DALEKO DO NIKADA?"
ili
"KOLIKO JE DALEK PUT DO NIKUDA?"
...
...i jedna izuzetna knjiga Hrvatske poezije: "JOŠKO BOŽANIĆ / ZVONKO KOVAČ: "Co,kaj?"""
.....
.....................
..................................
..............................................

-= rujan 2011. godine

..................
...........................
.................................
........................................
.................................
• 20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU KOLOVOZU 2011. GODINE:
K O L O V O Z 2011. G O D I N E
1. LUKO PALJETAK: "MARIN" - roman o Držiću
2. ANTE ZIRDUM: "BISKUP ANDRIJA I NJEGOVA DRUŽICA"
3. MILJENKO JERNEIĆ: "PRSTEN ZA AFRODITU"
4. MILJENKO JERNEIĆ: "JAHAČI APOKALIPSE"
5. HRVOJE HITREC: "ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA"
6. IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"
7. VIŠNJA STAHULJAK: "POTRES" + "ZLATNA VUGA"
8. VJEKOSLAV TOMAŠIĆ: "MREŽA"
9. DRAGUTIN TRUMBETAŠ: "PUŠAĆI I NEPUŠAĆI" Treći dio
10. DRAŽEN KATUNARIĆ: "PROSJAKINJA"
...
11. Predrag Jirsak: "Karavana savršenih"
12. Josip Juraj: "Kip domovine ljeta 1991."
13. Nikola Đuretić: "Lovac sjena"
14. Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"
15. Marko Lovrić: "Na Dinari most"
16. Pavao Pavličić: "Stara ljubav"
17. Nevenka Nekić: "Burik"
18. Nevenka Nekić: "Kardinalovo srce"
19. Miro Gavran: "Jedini svjedok ljepote"
20. Miro Gavran: "Kafkin prijatelj"
...
1.8-31.8.2011. godine
...
-=" NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U MJESECU
KOLOVOZU 2011. GODINE ":
1. Predrag Jirsak: "Mjesečeva djeca"
2. Višnja Stahuljak: "Don od tromeđe"
3. Lidija Kosmos: "S otoka u Brod"
4. Ivana Jelić: "Kamo su nestale princeze?"
5. Jasna Horvat: "Krijesnici"
...
6. Đurđica Stuhlreiter: "Leona i pernata rugalica"
7. Vladimir Bakarić: "Opasna potraga"
8. Josip Laća: "Posljednja pustolovina - Sunce nad pašnjakom"
9. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
10. Sanja Pilić: "Hoću biti posebnaaaaa!
.....
...........
.....................

-=" 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA ":
- Marin Radica: "Svi ti ljudi.."
- Marin Carić: "Otok"
- Vladimir Stojsavljević: "Život bez imena"
- Zoran Roško: "Ljepota jede ljude"
- Mirjana Dugandžija: "Nekoliko dana kolovoza"
- Dalibor Bartulić i Vladimir Bakarić: "Iz blata"
- Zlatko Tomić: "Glas"
- Vlasta Juretić: "Na putu do svjetlosti"
- Goran Tribuson: "Zbirka otrova"
- Ana Bako: "Jane Perkanova"
...
- Kemal Mujičić Artnam: "Vrijeme za ljubav"
- Damir Mađarić: "Dječak koji je govorio Bogu"
- Hrvoje Šalković: "Put oko svijeta u 97 dana"
- Jasminka Domaš: "Nebo na zemlji"
- Robert Perišić: "Uvod u smiješni ples"
- Zoran Krušvar: "Kamov se vraća kući"
- Tea Tulić: "Kosa posvuda"
- Franjo Janeš: "Formula za kaos"
- Sibila Petlevski: "Vrijeme laži"
- Lada Žigo: "Rulet"
..........
.....................
................................
-=" NAJČITANIJI STRANI ROMAN U HRVATSKOJ U MJESECU KOLOVOZU 2011. GODINE ":

- PHILARETE CHASLES: "SLIČICE O BANU JELAČIĆU I RATU U MAĐARSKOJ 1848-1849"
...
-=" ROMAN RUŽA HRVATSKA ":
- MARGARET GRAHOVAC SIEGRIST:

"KOLIKO JE DALEKO DO NIKADA?"
ili
"KOLIKO JE DALEK PUT DO NIKUDA?"
...
...i jedna izuzetna knjiga Hrvatske poezije: "JOŠKO BOŽANIĆ / ZVONKO KOVAČ: "Co, kaj?"""
..........
..................

...
-kolovoz 2011. godine

........................
..................................
.........................................
..................................
• 20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU
• SRPNJU 2011. GODINE:
1. VIŠNJA STAHULJAK: "POTRES" + "ZLATNA VUGA"
2. HRVOJE HITREC: "ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA"
3. IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"
4. ANTE ZIRDUM: "BISKUP ANDRIJA I NJEGOVA DRUŽICA"
5. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."
6. MILJENKO JERNEIĆ: "PRSTEN ZA AFRODITU"
7. MILJENKO JERNEIĆ: "JAHAČI APOKALIPSE"
8. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"
9. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"
10. NIKOLA ĐURETIĆ: "LOVAC SJENA"
...
11. Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"
12. Dražen Katunarić: "Prosjakinja"
13. Vjekoslav Tomašić: "Mreža"
14. Dragutin Trumbetaš: "Pušači i nepušači" Treći dio
15. Marko Lovrić: "Na Dinari most"
16. Pavao Pavličić: "Stara ljubav"
17. Jure Karakaš: "Vrpile"
18. Miro Gavran: "Jedini svjedok ljepote"
19. Kazimir Klarić: "Gospodari praznine"
20. Zvonimir Majdak: "Povratak sudbini" + "Starac"
...
1.7-31.7.2011. godine
...
-=" NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U MJESECU
SRPNJU 2011. GODINE ":
1. Višnja Stahuljak: "Don od tromeđe"
2. Lidija Kosmos: "S otoka u Brod"
3. Ivana Jelić: "Kamo su nestale princeze?"
4. Jasna Horvat: "Krijesnici"
5. Đurđica Stuhlreiter: "Leona i pernata rugalica"
...
6. Ivana Francišković: "Lagane laži"
7. Vladimir Bakarić: "Opasna potraga"
8. Robert Naprta: "Luna"
9. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
10. Sanja Pilić: "Hoću biti posebnaaaaa!"
.....
..........
....................
-=" 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA ":
- Luko Paljetak: ""Marin" - roman o Držiću"
- Marin Carić: "Otok"
- Vladimir Stojsavljević: "Život bez imena"
- Zoran Roško: "Ljepota jede ljude"
- Miro Gavran: "Kafkin prijatelj"
- Vlasta Juretić: "Na putu do svjetlosti"
- Jasminka Domaš: "Nebo na zemlji"
- Latica Ivanišević: "Slušaj i gledaj, Latice"
- Dalibor Bartulić i Vladimir Bakarić: "Iz blata"
- Goran Tribuson: "Zbirka otrova"
...
- Kemal Mujičić Artnam: "Vrijeme za ljubav"
- Ana Bako: "Jane Perkanova"
- Mirjana Dugandžija: "Nekoliko dana kolovoza"
- Zlatko Tomić: "Glas"
- Zoran Krušvar: "Kamov se vraća kući"
- Franjo A. Zlović: "Mornar Merđan"
- Hrvoje Šaloković: "Put oko svijeta u 97 dana"
- Damir Mađarić: "Dječak koji je govorio Bogu"
- Sibila Petlevski: "Vrijeme laži"
- Lada Žigo: "Rulet"
......
......................
............................................
-=" NAJČITANIJI STRANI ROMAN U HRVATSKOJ U MJESECU SRPNJU 2011. GODINE ":

- Philarete Chasles: "Sličice o banu Jelačiću i ratu u Mađarskoj 1848-1849"
...
-= " ROMAN RUŽA HRVATSKA ":

- " MARGARET GRAHOVAC SIEGRIST:
"KOLIKO JE DALEKO DO NIKADA?"
ili
"Koliko je dalek put do nikuda?"-
...
..."i jedna izuzetna knjiga Hrvatske poezije: "JOŠKO BOŽANIĆ / ZVONKO KOVAČ: "Co , kaj?"""
................
.............................
............................................

• 20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU
• LIPNJU 2011. GODINE:
1. VIŠNJA STAHULJAK: "POTRES" + "ZLATNA VUGA"
2. HRVOJE HITREC: "ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA"
3. IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"
4. PAVAO PAVLIČIĆ: "STARA LJUBAV"
5. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991"
6. MILJENKO JERNEIĆ: "PRSTEN ZA AFRODITU"
7. MILJENKO JERNEIĆ: "JAHAČI APOKALIPSE"
8. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"
9. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"
10. NIKOLA ĐURETIĆ: "LOVAC SJENA"
...
11. Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"
12. Dražen Katunarić: "Prosjakinja"
13. Vjekoslav Tomašić: "Mreža"
14. Mirko Vidović: "Antej" - roman o Zadru
15. Marko Lovrić: "Na Dinari most"
16. Ludwig Bauer: "Zavičaj, zaborav"
17. Jure Karakaš: "Vrpile"
18. Miro Gavran: "Jedini svjedok ljepote"
19. Kazimir Klarić: "Gospodari praznine"
20. Zvonimir Majdak: "Povratak sudbini" + "Starac"
...
1.6-30.6.2011. godine
...
-=" NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U MJESECU
LIPNJU 2011. GODINE ":
1. Višnja Stahuljak: "Don od tromeđe"
2. Lidija Kosmos: "S otoka u Brod"
3. Ivana Jelić: "Kamo su nestale princeze?"
4. Jasna Horvat: "Krijesnici"
5. Đurđica Stuhlreiter: "Leona i pernata rugalica"
...
6. Ivana Francišković: "Lagane laži"
7. Vladimir Bakarić: "Opasna potraga"
8. Robert Naprta: "Luna"
9. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
10. Sanja Pilić: "Hoću biti posebnaaaaa!
.....
..........
....................


-=" 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA ":
- Ante Zirdum: "Biskup Andrija i njegova družica"
- Dragutin Trumbetaš: "Pušaći i nepušaći" Treći dio
- Miro Gavran: "Kafkin prijatelj"
- Vlasta Juretić: "Na putu do svjetlosti"
- Jasminka Domaš: "Nebo na zemlji"
- Latica Ivanišević: "Slušaj i gledaj, Latice"
- Dalibor Bartulić i Vladimir Bakarić: "Iz blata"
- Damir Mađarić: "Dječak koji je govorio Bogu"
- Goran Tribuson: "Zbirka otrova"
- Kemal Mujičić Artnam: "Vrijeme za ljubav"
...
- Ana Bako: "Jane Perkanova"
- Mirjana Dugandžija: "Nekoliko dana kolovoza"
- Zlatko Tomić: "Glas"
- Zoran Krušvar: "Kamov se vraća kući"
- Franjo A. Zlović: "Mornar Merđan"
- Hrvoje Šalković: "Put oko svijeta u 97 dana"
- Mirjana Šur-Puhlovski: "Ljubav"
- Ivana Simić Bodrožić: "Hotel Zagorje"
- Sibila Petlevski: "Vrijeme laži"
- Lada Žigo: "Rulet"
..........
....................
..............................
-=" NAJČITANIJI STRANI ROMAN U HRVATSKOJ U MJESECU LIPNJU 2011. GODINE:

-PHILARETE CHASLES: "SLIČICE O BANU JELAČIĆU I RATU U MAĐARSKOJ 1848-1849"
...
..." i jedna izuzetna knjiga Hrvatske poezije: "JOŠKO BOŽANIĆ / ZVONKO KOVAČ: "Co, kaj?"""
....................
..............................
....................................

• 20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU
• SVIBNJU 2011. GODINE:
1. HRVOJE HITREC: "ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA"
2. IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"
3. VIŠNJA STAHULJAK: "POTRES"
4. PAVAO PAVLIČIĆ: "STARA LJUBAV"
5. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991"
6. MIRO GAVRAN: "JEDINI SVJEDOK LJEPOTE"
7. BERNARDIN ŠKUNCA: "MIROTVORAC U BOLONJI"
8. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"
9. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"
10. NIKOLA ĐURETIĆ: "LOVAC SJENA"
...
11. Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"
12. Dražen Katunarić: "Prosjakinja"
13. Franjo Deranja: "Simultanka malog Mojsija"
14. Franjo Deranja: "Sreće nema drugdje"
15. Marko Lovrić: "Na Dinari most"
16. Vjekoslav Tomašić: "Mreža"
17. Ludwig Bauer: "Zavičaj, zaborav"
18. Marko Vidović: "Antej" - roman o Zadru
19. Kazimir Klarić: "Gospodari praznine"
20. Zvonimir Majdak: "Povratak sudbini" + "Starac"
...
1.5-31.5.2011. godine
...
-=" NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U MJESECU
SVIBNJU 2011. GODINE ":
1. Višnja Stahuljak: "Don od tromeđe"
2. Lidija Kosmos: "S otoka u Brod"
3. Ivana Jelić: "Kamo su nestale princeze"
4. Jasna Horvat: "Krijesnici"
5. Đurđica Stuhlreiter: "Leona i pernata rugalica"
6. Ivana Francišković: "Lagane laži"
7. Vladimir Bakarić: "Opasna potraga"
8. Robert Naprta: "Luna"
9. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
10. Sanja Pilić: "Hoću biti posebnaaaaa!!
.....
..........
....................-=" 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA ":
- Dalibor Bartulić i Vladimir Bakarić: "Iz blata"
- Vlasta Juretić: "Na putu do svjetlosti"
- Miro Gavran: "Kafkin prijatelj"
- Jasminka Domaš: "Nebo na zemlji"
- Latica Ivanišević: "Slušaj i gledaj, Latice"
- Damir Mađarić: "Dječak koji je govorio Bogu"
- Goran Tribuson: "Zbirka otrova"
- Kemal Mujičić Artnam: "Vrijeme za ljubav"
- Miljenko Jerneić: "Prsten za Afroditu"
- Ana Bako: "Jane Perkanova"
...
- Jure Karakaš: "Vrpile"
- Mirjana Dugandžija: "Nekoliko dana kolovoza"
- Zlatko Tomić: "Glas"
- Zoran Krušvar: "Kamov se vraća kući"
- Franjo A. Zlović: "Mornar Merđan"
- Hrvoje Šalković: "Put oko svijeta u 97 dana"
- Mirjana Šur-Pulovski: "Ljubav"
- Ivana Simić Bodrožić: "Hotel Zagorje"
- Sibila Petlevski: "Vrijeme laži"
- Lada Žigo: "Rulet"
...........
.........................
......................................
-= " NAJČITANIJI STRANI ROMAN U HRVATSKOJ U MJESECU SVIBNJU 2011. GODINE ":

" PHILARETE CHASLES: "SLIČICE O BANU JELAČIĆU I RATU U MAĐARSKOJ 1848-1849"
...
..." i jedna izuzetna knjiga Hrvatske poezije: "JOŠKO BOŽANIĆ / ZVONKO KOVAČ: "Co, kaj?"""
................
............................
...................................• 20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU
• TRAVNJU 2011. GODINE:


1. HRVOJE HITREC: "ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA"
2. IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"
3. VIŠNJA STAHULJAK: "POTRES"
4. PAVAO PAVLIČIĆ: "STARA LJUBAV"
5. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."
6. MIRO GAVRAN: "JEDINI SVJEDOK LJEPOTE"
7. BERNARDIN ŠKUNCA: "MIROTVORAC U BOLONJI"
8. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"
9. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"
10. NIKOLA ĐURETIĆ: "LOVAC SJENA"
...
11. Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"
12. Dražen Katunarić: "Prosjakinja"
13. Franjo Deranja: "Simultanka malog Mojsija"
14. Franjo Deranja: "Sreće nema drugdje"
15. Marko Lovrić: "Na Dinari most"
16. Mirko Vidović: "Antej" - roman o Zadru
17. Ludwig Bauer: "Zavičaj, zaborav"
18. Mato Nedić: "Pater Martinus"
19. Kazimir Klarić: "Gospodari praznine"
20. Zvonimir Majdak: "Povratak sudbini" + "Starac"
...
1.4-30.4.2011. godine
...
-=" NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U MJESECU
TRAVNJU 2011. GODINE ":

1. Lidija Kosmos: "S otoka u Brod"
2. Višnja Stahuljak: "Don od tromeđe"
3. Ivana Jelić: "Kamo su nestale princeze?"
4. Jasna Horvat: "Krijesnici"
5. Đurđica Stuhlreiter: "Leona i pernata rugalica"
6. Ivana Francišković: "Lagane laži"
7. Vladimir Bakarić: "Opasna potraga"
8. Robert Naprta: "Luna"
9. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
10. Sanja Pilić: "Hoću biti posebnaaaaa!"
.....
............
.....................
-=" 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA ":

- Miro Gavran: "Kafkin prijatelj"
- Vlasta Juretić: "Na putu do svjetlosti"
- Jasminka Domaš: "Nebo na zemlji"
- Latica Ivanišević: "Slušaj i gledaj, Latice"
- Dalibor Bartulić i Vladimir Bakarić: "Iz blata"
- Damir Mađarić: "Dječak koji je govorio Bogu"
- Goran Tribuson: "Zbirka otrova"
- Ivana Šojat-Kuči: "Understadt"
- Jasna Horvat: "Bizarij"
- Ana Bako: "Jane Perkanova"
...
- Jure Karakaš: "Vrpile"
- Damir Karakaš: "Sjajno mjesto za nesreću"
- Zlatko Tomić: "Glas"
- Dora Kinert Bučan: "Duše od gume"
- Zoran Krušvar: "Kamov se vraća kući"
- Nada Gašić: "Voda i paučina"
- Marina Šur-Puhlovski: "Ljubav"
- Ivana Simić Bodrožić: "Hotel Zagorje"
- Mirjana Vujčić: "Tuđi život"
- Sibila Petlevski: "Vrijeme laži"
.....
• 20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU
• OŽUJKU 2011. GODINE:
1. HRVOJE HITREC: "ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA"
2. IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"
3. MIRO GAVRAN: "JEDINI SVJEDOK LJEPOTE"
4. PAVAO PAVLIČIĆ: "STARA LJUBAV"
5. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."
6. BERNARDIN ŠKUNCA: "MIROTVORAC U BOLONJI"
7. MATO NEDIĆ: "PATER MARTINUS"
8. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"
9. NEVNKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"
10. NIKOLA ĐURETIĆ: "LOVAC SJENA"
...
11. Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"
12. Dražen Katunarić: "Prosjakinja"
13. Franjo Deranja: "Sreće nema drugdje"
14. Marko Lovrić: "Na Dinari most"
15. Ludwig Bauer: "Zavičaj, zaborav"
16. Ankica Kale Morinjka: "Bonaca"
17. Mirko Vidović: "Antej" - roman o Zadru
18. Barica Pahić Grobenski: "Bijela pjena zanosa III"
19. Kazimir Klarić: "Gospodari praznine"
20. Zvonimir Majdak: "Povratak sudbini" + "Starac"
...
1.3-31.3.2011. godine
...

-=" NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U
OŽUJKU 2011. GODINE ":
1. Lidija Kosmos: "S otoka u Brod"
2. Jasna Horvat: "Krijesnici"
3. Đurđica Stuhlreiter: "Leona i pernata rugalica"
4. Ivana Francišković: "Lagane laži"
5. Vladimir Bakarić: "Opasna potraga"
6. Robert Naprta: "Luna"
7. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
8. Ivana Delač Horvatinčić: "Pegazari"
9. Sanja Pilić: "Hoću biti posebnaaaaa!"
10. Zvonimir Milčec: "Tajna krvavog nosa"
...
.....

-=" 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA ":
- Franjo Deranja: "Simultanka malog Mojsija"
- Jasminka Domaš: "Nebo na zemlji"
- Latica Ivanišević: "Slušaj i gledaj, Latice"
- Dalibor Bartulić i Vladimir Bakarić: "Iz blata"
- Damir Mađarić: "Dječak koji je govorio Bogu"
- Goran Tribuson: "Zbirka otrova"
- Ivana Šojat - Kuči: "Understadt"
- Jasna Horvat: "Bizarij"
- Dora Kinert Bučan: "Duše od gume"
- Aleksandra Kardum: "Pratim te"
...
- Jure Karakaš: "Vrpile"
- Damir Karakaš: "Sjajno mjesto za nesreću"
- Zlatko Tomić: "Glas"
- Tomislav Zajec: "Lunapark"
- Zoran Pilić: "Krimskrams"
- Nada Gašić: "Voda i paučina"
- Marina Šur - Puhlovski: "Ljubav"
- Ivana Simić Bodrožić: "Hotel Zagorje"
- Mirjana Vujčić: "Tuđi život"
- Sibila Petlevski: "Vrijeme laži"
.....
..........
....................
-=" NAJČITANIJI STRANI ROMAN U HRVATSKOJ U MJESECU OŽUJKU 2011. GODINE " :
- Philarete Chasles: "Sličice o banu Jelačiću i ratu u Mađarskoj 1848-1849."
...
..........
..." i jedna izuzetna knjiga Hrvatske poezije: "JOŠKO BOŽANIĆ / ZVONKO KOVAČ: "Co, kaj?"
..........
.....................
................................
• 20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU
• VELJAČI 2011. GODINE:
1. IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"
2. HRVOJE HITREC: "ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA"
3. MIRO GAVRAN: "JEDINI SVJEDOK LJEPOTE"
4. PAVAO PAVLIČIĆ: "STARA LJUBAV"
5. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."
6. BERNARDIN ŠKUNCA: "MIROTVORAC U BOLONJI"
7. MATO NEDIĆ: "PATER MARTINUS"
8. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"
9. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"
10. NIKOLA ĐURETIĆ: "LOVAC SJENA"
...
11. Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"
12. Dražen Katunarić: "Prosjakinja"
13. Franjo Deranja: "Sreće nema drugdje"
14. Marko Lovrić: "Na Dinari most"
15. Ludwig Bauer: "Zavičaj, zaborav"
16. Ankica Kale Morinjka: "Bonaca"
17. Mirko Vidović: "Antej" - roman o Zadru
18. Barica Pahić Grobenski: "Bijela pjena zanosa III"
19. Kazimir Klarić: "Gospodari praznine"
20. Zvonimir Majdak: "Povratak sudbini" + Starac"
...
...
1.2-28.2.2011. godine
...
...
-=" NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U MJESECU
VELJAČI 2011. GODINE:
1. Jasna Horvat: "Krijesnici"
2. Đurđica Stuhlreiter: "Leona i pernata rugalica"
3. Ivana Francišković: "Lagane laži"
4. Vladimir Bakarić: "Opasna potraga"
5. Lidija Kosmos: "S otoka u Brod"
6. Robert Naprta: "Luna"
7. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
8. Ivana Delač Horvatinčić: "Pegazari"
9. Sanja Pilić: "Hoću biti posebnaaaaa!"
10. Zvonimir Milčec: "Tajna krvavog nosa"
.....
..........
................
-=" 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA"
- Jasminka Domaš: "Nebo na zemlji"
- Latica Ivanišević: "Slušaj i gledaj, Latice"
- Dalibor Bartulić i Vladimir Bakarić: "Iz blata"
- Damir Mađarić: "Dječak koji je govorio Bogu"
- Goran Tribuson: "Zbirka otrova"
- Ivana Šojat - Kuči: "Understadt"
- Jasna Horvat: "Bizarij"
- Denis Peričić: "Netopir i črni ljudi"
- Dora Kinert Bučan: "Duše od gume"
- Aleksandra Kardum: "Pratim te"
...
- Jure Karakaš: "Vrpile"
- Damir Karakaš: "Sjajno mjesto za nesreću"
- Zlatko Tomić: "Glas"
- Tomislav Zajec: "Lunapark"
- Zoran Pilić: "Krimskrams"
- Nada Gašić: "Voda i paučina"
- Marina Šur-Puhlovski: "Ljubav"
- Ivana Simić Bodrožić: "Hotel Zagorje"
- Mirjana Vujčić: "Tuđi život"
- Sibila Petlevski: "Vrijeme laži"
.....
..........
......................

...
..." i jedna izuzetna knjiga Hrvatske poezije: "JOŠKO BOŽANIĆ / ZVONKO KOVAČ: "Co,kaj?"
...........
.......................
................................

• 20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU
• SIJEČNJU 2011. GODINE:
• 1. IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"
2. MIRO GAVRAN: "JEDINI SVJEDOK LJEPOTE"
3. HRVOJE HITREC: "ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA"
4. PAVAO PAVLIČIĆ: "STARA LJUBAV"
5. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."
6. BERNARDIN ŠKUNCA: "MIROTVORAC U BOLONJI"
7. MATO NEDIĆ: "PATER MARTINUS"
8. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"
9. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"
10. NIKOLA ĐURETIĆ: "LOVAC SJENA"
...
11. Dražen Katunarić: "Prosjakinja"
12. Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"
13. Franjo Deranja: "Sreće nema drugdje"
14. Ankica Kale Morinjka: "Bonaca"
15. Mirko Vidović: "Antej" - roman o Zadru
16. Barica Pahić Grobenski: "Bijela pjena zanosa III"
17. Mate Krajina: "Rođaci"
18. Marko Lovrić: "Na Dinari most"
19. Kazimir Klarić: "Gospodari praznine"
20. Zvonimir Majdak: "Povratak sudbini" + "Starac"
...
1.1-31.1.2011. godine
...
= "NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U
SIJEČNJU 2011. GODINE":
1. Jasna Horvat: "Krijesnici"
2. Đurđica Stuhlreiter: "Leona i pernata rugalica"
3. Ivana Francišković: "Lagane laži"
4. Nada Mihelčoć: "Zeleni pas"
5. Ivona Šijatović: "Tajna ogrlice sa sedam rubina"
6. Milivoj Matošec: "Strah u ulici lipa"
7. Zvonimir Milčec: "Tajna krvavog nosa"
8. Robert Napšrta: "Luna"
9. Sanja Pilić: "Hoću biti posebnaaaaa!"
10. Ivana Delač Horvatinčić: "Pegazari"
...
.....


="20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA"=
- Damir Mađarić: "Dječak koji je govorio Bogu"
- Goran Tribuson: "Zbirka otrova"
- Jasna Horvat: "Bizarij"
- Nada Gašić: "Voda i paučina"
- Denis Peričić: "Netopir i črniljudi"
- Ivana Šojat-Kuči: "Understadt"
- Dora Kinert Bučan: "Duše od gume"
- Tomislav Zajec: "Lunapark"
- Zoran Pilić: "Krimskrams"
- Aleksandra Kardum: "Pratim te"
...
- Jure Karakaš: "Vrpile"
- Damir Karakaš: "Sjajno mjesto za nesreću"
- Goran Gerovac: "Razbijeni"
- Gordan Nuhanović: "Vjerojatno zauvijek"
- Pero Pernjak: "Pozitivna nula"
- Zlatko Tomić: "Glas"
- Marina Šur-Puhlovski: "Ljubav"
- Ivana Simić Bodrožić: "Hotel Zagorje"
- Mirjana Vujčić: "Tuđi život"
- Sibila Petlevski: "Vrijeme laži"
.....
..........
=" 50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ" =
=" 50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ" =
=" 50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ" =
...
...i jedna izuzetna knjiga Hrvatske poezije: "JOŠKO BOŽANIĆ / ZVONKO KOVAČ: "Co, kaj?"
.....
..........
...............-


 
New Post
8/31/2011 3:02 AM
 
ROMANI U HRVATSKOJ:
GODINA 2010:
20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU
PROSINCU 2010. GODINE:
PROSINAC 2010.
1.IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"
2. MIRO GAVRAN: "JEDINI SVJEDOK LJEPOTE"
3. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."
4. HRVOJE HITREC: "ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA"
5. PAVAO PAVLIČIĆ: "STARA LJUBAV"
6. BERNARDIN ŠKUNCA: "MIROTVORAC U BOLONJI"
7. MATO NEDIĆ: "PATER MARTINUS"
8. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"
9. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"
10. NIKOLA ĐURETIĆ: "LOVAC SJENA"
...
11. Dražen Katunarić: "Prosjakinja"
12. Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"
13. Ankica Kale Morinjka: "Bonaca"
14. Mirko Vidović: "Antej" - roman o Zadru
15. Franjo Deranja: "Sreće nema drugdje"
16. Barica Pahić Grobenski: "Bijela pjena zanosa III"
17. Mate Krajina: "Rođaci"
18. Kazimir Klarić: "Gospodari praznine"
19. Zvonimir Majdak: "Povratak sudbini" + "Starac"
20. Marko Lovrić: "Na Dinari most"
...
1.12-31.12.2010. godine
...
NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U
PROSINCU 2010. GODINE:
1. Jasna Horvat: "Krijesnici"
2. Đurđica Stuhlreiter: "Leona i pernata rugalica"
3. Ivana Francišković: "Lagane laži"
4. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
5. Ivona Šijatović: "Tajna ogrlice sa sedam rubina"
6. Milivoj Matošec: "Strah u ulici lipa"
7. Zvonimir Milčec: "Tajna krvavog nosa"
8. Robert Naprta: "Luna"
9. Sanja Lovrenčić: "Zlatna riba i istočni Ariel"
10. Ivana Delač Horvatinčić: "Pegazari"
...
...

20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA:
- Damir Mađarić: "Dječak koji je govorio Bogu"
- Goran Tribuson: "Zbirka otrova"
- Jasna Horvat: "Bizarij"
- Nada Gašić: "Voda i paučina"
- Denis Peričić: "Netopir i črni ljudi"
- Ivana Šojat - Kuči: "Understadt"
- Dora Kinert Bučan: "Duše od gume"
- Tomislav Zajec: "Lunapark"
- Zoran Pilić: "Krimskrams"
- Aleksandra Kardum: "Pratim te"
...
- Goran Gerovac: "Razbijeni"
- Gordan Nuhanović: "Vjerojatno zauvijek"
- Ivo Šperanda: "Sedam broj ljubavi"
- Pero Pernjak: "Pozitivna nula"
- Damir Karakaš: "Sjajno mjesto za nesreću"
- Ivana Gudelj: "Pogodi što će mi se dogoditi"
- Marina Šur - Puhlovski: "Ljubav"
- Ivana Simić Bodrožić: "Hotel Zagorje"
- Mirjana Vujčić: "Tuđi život"
- Sibila Petlevski: "Vrijeme laži"
...
.....
== "50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ"==
...
...
=="i jedna izuzetna knjiga Hrvatske poezije: "JOŠKO BOŽANIĆ / ZVONKO KOVAČ : "Co,kaj?""==
.....
.......prosinac 2010. godine
• ///

20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU STUDENOM 2010. GODINE:
=studeni 2010. godine
1. BERNARDIN ŠKUNCA: "MIROTVORAC U BOLONJI"
2. MATO NEDIĆ: "PATER MARTINUS"
3. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."
4. MATE KRAJINA: "ROĐACI"
5. KAZIMIR KLARIĆ: "GOSPODARI PRAZNINE"
6. ZVONIMIR MAJDAK: "POVRATAK SUDBINI" + "STARAC"
7. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"
8. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"
9. IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"
10. MIRO GAVRAN: "JEDINI SVJEDOK LJEPOTE"
...
11. Nikola Đuretić: "Lovac sjena"
12. Dražen Katunarić: "Prosjakinja"
13. Dragutin Trumbetaš: "Pušači i nepušači" Druga knjiga
14. Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"
15. Ankica Kale Morinjka: "Bonaca"
16. Mirko Vidović: "Antej" - roman o Zadru
17. Franjo Deranja: "Sreće nema drugdje"
18. Barica Pahić Grobenski: "Bijela pjena zanosa III"
19. Jagoda Marinić: "Bezimena"
20. Alojz Majetić, Daniela Trputec: "Glasovi ispod površine"
...
1.11-30.11.2010. godine
...
NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U
STUDENOM 2010. GODINE:
1. Jasna Horvat: "Krijesnici"
2. Ivana Francišković: "Lagane laži"
3. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
4. Đurđica Stuhlreiter: "Leona i pernata rugalica"
5. Ivona Šijatović: "Tajna ogrlice sa sedam rubina"
6. Milivoj Matošec: "Strah u ulici lipa"
7. Zvonimir Milčec: "Tajna krvavog nosa"
8. Robert Naprta: "Luna"
9. Sanja Lovrenčić: "Zlatna riba i istočni Ariel"
10. Ivana Delač Horvatinčić: "Pegazari"
...


20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA:
- Jasna Horvat: Az"
- Jasna Horvat: "Bizarij"
- Nada Gašić: "Voda i paučina"
- Denis Peričić: "Netopir i črni ljudi"
- Ivana Šojat Kuči: "Understadt"
- Dora Kinert Bučan: "Duše od gume"
- Tomislav Zajec: "Lunapark"
- Zoran Pilić: "Krimskrams"
- Aleksandra Kardum: "Pratim te"
- Goran Gerovac: "Razbijeni"
...
- Gordan Nuhanović: "Vjerojatno zauvijek"
- Ivo Šperanda: "Sedam broj ljubavi"
- Pero Pernjak: "Pozitivna nula"
- Damir Karakaš: "Sjajno mjesto za nesreću"
- Ivana Gudelj: "Pogodi što će mi se dogoditi"
- Dragan Pavelić: "Proljeće u Karolinentalu"
- Marina Šur - Puhlovski: "Ljubav"
- Ivana Simić Bodrožić: "Hotel Zagorje"
- Mirjana Vujčić: "Tuđi život"
- Sibila Petlevski: "Vrijeme laži"
• ...studeni 2010. godine
...
50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ
...
• ///
20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U
LISTOPADU 2010. GODINE:
=listopad 2010. godine
1. KAZIMIR KLARIĆ: "GOSPODARI PRAZNINE"
2. ZVONIMIR MAJDAK: "POVRATAK SUDBINI" + "STARAC"
3. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."
4. DRAGUTIN TRUMBETAŠ: "PUŠAČI I NEPUŠAČI" 2. DIO
5. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"
6. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"
7. MATE KRAJINA: "ROĐACI"
8. BERNARDIN ŠKUNCA: "MIROTVORAC U BOLONJI"
9. IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"
10 NIKOLA ĐURETIĆ: "LOVAC SJENA"
...
11. Alojz Majetić, Daniela Trputec: "Glasovi ispod površine"
12. Dražen Katunarić: "Prosjakinja"
13. Miro Gavran: "Jedini svjedok ljepote"
14. Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"
15. Ankica Kale Morinjka: "Bonaca"
16. Mirko Vidović: "Antej" - roman o Zadru
17. Barica Pahić Grobenski: "Bijela pjena zanosa III"
18. Jagoda Marinić: "Bezimena"
19. Franjo Deranja: "Sreće nema drugdje"
20. Tomislav Marijan Bilosnić: "Listopad"
...
1.10-31.10.2010. godine
...
NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U
LISTOPADU 2010. GODINE:
1. Jasna Horvat: "Krijesnici"
2. Ivana Francišković: "Lagane laži"
3. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
4. Đurđica Stuhlreiter: "Leona i pernata rugalica"
5. Ivona Šijatović: "Tajna ogrlice sa sedam rubina"
6. Milivoj Matošec: "Strah u ulici lipa"
7. Zvonimir Milčec: "Tajna krvavog nosa"
8. Robert Naprta: "Luna"
9. Sanja Lovrenčić: "Zlatna riba i istočni Ariel"
10. Ivana Delač Horvatinčić: "Pegazari"
...
20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA:
- Jasna Horvat: "Az"
- Jasna Horvat: "Bizarij"
- Nada Gašić: "Voda i paučina"
- Denis Peričić: "Netopir i črni ljudi"
- Ivana Šojat-Kuči: "Understadt"
- Dora Kinert Bučan: "Duše od gume"
- Tomislav Zajec: "Lunapark"
- Zoran Pilić: "Krimsmrams"
- Aleksandra Kardum: "Pratim te"
- Goran Gerovac: "Razbijeni"
...
- Gordan Nuhanović: "Vjerojatno zauvijek"
- Ivo Šperanda: "Sedam broj ljubavi"
- Pero Pernjak: "Pozitivna nula"
- Damir Karakaš: "Sjajno mjesto za nesreću"
- Ivana Gudelj: "Pogodi što će mi se dogoditi"
- Dragan Pavelić: "Proljeće u Karolinentalu"
- Marina Šur-Puhlovski: "Ljubav"
- Ivana Simić Bodrožić: "Hotel Zagorje"
- Mirjana Vujčić: "Tuđi život"
- Sibila Petlevski: "Vrijeme laži"
...
....listopad 2010. godine
...
///
20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU
RUJNU 2010. GODINE:
1. KAZIMIR KLARIĆ: "GOSPODARI PRAZNINE"
2. ZVONIMIR MAJDAK: "POVRATAK SUDBINI" + "STARAC"
3. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."
4. JOSIP JURAJ" "SMJENA STRAŽE ISPRED BANSKIH DVORA"
5. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"
6. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"
7. MATE KRAJINA: "ROĐACI"
8. BERNARDIN ŠKUNCA: "MIROTVORAC U BOLONJI"
9. IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"
10. NIKOLA ĐURETIĆ: "LOVAC SJENA"
...
11. Alojz Majetić, Daniela Trputec: "Glasovi ispod površine"
12. Dražen Katunarić: "Prosjakinja"
13. Miro Gavran: "Jedini svjedok ljepote"
14. Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"
15. Ankica Kale Morinjka: "Bonaca"
16. Mirko Vidović: "Antej" - roman o Zadru
17. Barica Pahić Grobenski: "Bijela pjena zanosa III"
18. Jagoda Marinić: "Bezimena"
19. Franjo Deranja: "Sreće nema drugdje"
20. Tomislav Marijan Bilosnić: "Listopad"
...
1.9- 30.9. 2010. godine
...
NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U
RUJNU 2010. GODINE:
1. Jasna Horvat: "Krijesnici"
2. Ivana Francišković: "Lagane laži"
3. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
4. Đurđica Stuhlreiter: "Leona i pernata rugalica"
5. Ivona Šijatović: "Tajna ogrlice sa sedam rubina"
6. Milivoj Matošec: "Strah u ulici lipa"
7. Zvonimir Milčec: "Tajna krvavog nosa"
8. Robert Naprta: "Luna"
9. Sanja Lovrenčić: "Zlatna riba i istočni Ariel"
10. Ivana Delač Horvatinčić: ""Pegazari"
...


20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA:
- Jasna Horvat: "Az"
- Jasna Horvat: "Bizarij"
- Nada Gašić: "Voda i paučina"
- Denis Peričić: "Netopir i črni ljudi"
- Ivana Šojat-Kuči: "Understadt"
- Dora Kinert Bučan: "Duše od gume"
- Tomislav Zajec: "Lunapark"
- Zoran Pilić: "Krimskrams"
- Aleksandra Kardum: "Pratim te"
- Goran Gerovac: "Razbijeni"
...
- Gordan Nuhanović: "Vjerojatno zauvijek"
- Ivo Šperanda: "Sedam broj ljubavi"
- Pero Pernjak: "Pozitivna nula"
- Damir Karakaš: "Sjajno mjesto za nesreću"
- Ivana Gudelj: "Pogodi što će mi se dogoditi"
- Dragan Pavelić: "Proljeće u Karolinentalu"
- Marina Šur-Puhlovski: "Ljubav"
- Ivana Simić Bodrožić: "Hotel Zagorje"
- Mirjana Vujčić: "Tuđi život"
- Sibila Petlevski: "Vrijeme laži"
...
....rujan 2010. godine
.....
///20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU KOLOVOZU 2010. GODINE:
=kolovoz 2010. godine
1. ZVONIMIR MAJDAK: "POVRATAK SUDBINI" + "STARAC"
2. KAZIMIR KLARIĆ: "GOSPODARI PRAZNINE"
3. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."
4. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"
5. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"
6. Mate Krajina: "Rođaci"
7. Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"
8. Bernardin Škunca: "Mirotvorac u Bolonji"
9. Ivan Aralica: "Život nastanjen sjenama"
10. Nikola Đuretić: "Lovac sjena"
...
11. Dražen Katunarić: "Prosjakinja"
12. Mirko Adžaga: "Vatrene ulice-četiri dana"
13. Miro Gavran: "Jedini svjedok ljepote"
14. Jagoda Marinić: "Bezimena"
15. Barica Pahić-Grobenski: "Bijela pjena zanosa III"
16. Mirko Vidović: "Antej" - roman o Zadru
17. Ankica Kale Morinjka: "Bonaca"
18. Petar Janjić Tromblon: "Žedni krvi gladni izdaje"
19. Adam Rajzl: "Zvonik Eve Šimunove"
20. Tomislav Marijan Bilosnić: "Listopad"
...
1.08 - 31.08. 2010. godine
...
NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U MJESECU KOLOVOZU 2010. GODINE:
1. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
2. Ivona Šijatović: "Tajna ogrlice sa sedam rubina"
3. Đurđica Stuhlreiter: "Leona i pernata rugalica"
4. Jasna Horvat: "Krijesnici"
5. Ivana Francišković: "Lagane laži"
...
20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA:
- Jasna Horvat: "Az"
- Jasna Horvat: "Bizarij"
- Josip Juraj: "Smjena straže ispred Banskih dvora"
- Franjo Deranja: "Sreće nema drugdje"
- Ivo Šperanda: "Sedam broj ljubavi"
- Mirna Malinar: "Duh tame"
- Dragan Pavelić: "Proljeće u Karolinentalu"
- Pero Pernjak: "Pozitivna nula"
- Ivana Gudelj: "Pogodi što će mi se dogoditi"
- Damir Karakaš: "Sjajno mjesto za nesreću"
...
- Gordan Nuhanović: "Vjerojatno zauvijek"
- Goran Gerovac: "Razbijeni"
- Aleksandra Kardum: "Pratim te"
- Zoran Pilić: "Krimskrams"
- Tomislav Zajec: "Lunapark"
- Dora Kinert Bučan: "Duše od gume"
- Ivana Šojat-Kuči: "Understadt"
- Ivana Simić Bodrožić: "Hotel Zagorje"
- Denis Peričić: "Netopir i črni ljudi"
- Robert Naprta: "Luna"
...
....kolovoz 2010. godine
.....
.......
///


20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU
SRPNJU 2010. GODINE:
=srpanj 2010. godine
1. ANĐELKO VULETIĆ: "PORAZ OSVETNIKA"
2. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."
3. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"
4. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"
5. MATE KRAJINA: "ROĐACI"
6. Mirko Adžaga: "Vatrene ulice-četiri dana"
7. Bernardin Škunca: "Mirotvorac u Bolonji"
8. Enver Imamović: "Afroditin grijeh"
9. Ivan Aralica: "Život nastanjen sjenama"
10. Zvonimir Majdak: "Povratak sudbini" + "Starac"
...
11. Dražen Katunarić: "Prosjakinja"
12. Dragutin Trumbetaš: "Pušači i nepušači"
13. Jagoda Marinić: "Bezimena"
14. Flora Dosen/Cvijeta Grospić: "Luda želja"
15. Petar Janjić Tromblon: "Žedni krvi gladni izdaje"
16. Barica Pahić-Grobenski: "Bijela pjena zanosa III"
17. Zoran Žmirić: "Blockbuster"
18. Miro Gavran: "Jedini svjedok ljepote"
19. Adam Rajzl: "Zvonik Eve Šimunove"
20. Tomislav Marijan Bilosnić: "Listopad"
...
1.7-31.7.2010. godine
...
NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U MJESECU SRPNJU 2010. GODINE:
1. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
2. Ivona Šijatović: "Tajna ogrlice sa sedam rubina"
3. Đurđica Stuhlreiter: "Leona i pernata rugalica"
4. Milivoj Matošec: "Strah u ulici lipa"
5. Zvonimir Milčec: "Tajna krvavog nosa"
...
20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA:
- Kazimir Klarić: "Gospodari praznine"
- Jasna Horvat: "Az"
- Jasna Horvat: "Bizarij"
- Josip Juraj: "Smjena straže ispred Banskih dvora"
- Franjo Deranja: "Sreće nema drugdje"
- Ivo Šperanda: "Sedam broj ljubavi"
- Mirna Malinar: "Duh tame"
- Dragan Pavelić: "Proljeće u Karolinentalu"
- Hrvoje Kovačević: "Zvijer, anđeo, sudac"
- Pero Pernjak: "Pozitivna nula"
...
- Ivana Gudelj: "Pogodi što će mi se dogoditi"
- Damir Karakaš: "Sjajno mjesto za nesreću"
- Gordan Nuhanović: "Vjerojatno zauvijek"
- Goran Gerovac: "Razbijeni"
- Aleksandra Kardum: "Pratim te"
- Zoran Pilić: "Krimskrams"
- Tomislav Zajec: "Lunapark"
- Dora Kinert Bučan: "Duše od gume"
- Ivana Šojat-Kuči: "Understadt"
- Ivana Simić Bodrožić: "Hotel Zagorje"
...
- Denis Peričić: "Netopir i črni ljudi"
- Robert Naprta: "Luna"
...
....srpanj 2010. godine
.....
///20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU
LIPNJU 2010. GODINE:
=lipanj 2010. godine
1. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."
2. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"
3. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"
4. ANĐELKO VULETIĆ: "PORAZ OSVETNIKA"
5. MATE KRAJINA: "ROĐACI"
6. Mirko Adžaga: "Vatrene ulice-četiri dana"
7. Bernardin Škunca: "Mirotvorac u Bolonji"
8. Enver Imamović: "Afroditin grijeh"
9. Barica Pahić-Grobenski: "Bijela pjena zanosa III"
10.Ivan Aralica: "Život nastanjen sjenama"
...
11. Dražen Katunarić: "Prosjakinja"
12. Dragutin Trumbetaš: "Pušači i nepušači"
13. Jagoda Marinić: "Bezimena"
14. Flora Dosen/Cvijeta Grospić: "Luda želja"
15. Petar Janjić Tromblon: "Žedni krvi gladni izdaje"
16. Zoran Žmirić: "Blockbuster"
17. Adam Rajzl: "Zvonik Eve Šimunove"
18. Miro Gavran: "Jedini svjedok ljepote"
19. Višnja Stahuljak: "Potres"
20. Tomislav Marijan Bilosnić: "Listopad"
...
1.6-30.6.2010. godine
...NAJČITANIJI DJEČIJI ROMANI U HRVATSKOJ U MJESECU
LIPNJU 2010. GODINE:
1. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
2. Ivona Šijatović: "Tajna ogrlice sa sedam rubina"
3. Damir Mađarić: "Kako smo od bankrota spasili mamu i tatu"
4. Milivoj Matošec: "Strah u ulici lipa"
5. Zvonimir Milčec: "Tajna krvavog nosa"
...
20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA:
- Franjo Deranja: "Sreće nema drugdje"
- Jasna Horvat: "Az"
- Jasna Horvat: "Bizarij"
- Josip Juraj: "Smjena straže ispred Banskih dvora"
- Ivo Šperanda: "Sedam broj ljubavi"
- Mirna Malinar: "Duh tame"
- Dragan Pavelić: "Proljeće u Karolinentalu"
- Hrvoje Kovačević: "Zvijer, anđeo, sudac"
- Pero Pernjak: "Pozitivna nula"
- Kazimir Klarić: "Gospodari praznine"
...
- Dunja Kalilić: "Siva plojka"
- Ivana Gudelj: "Pogodi što će mi se dogoditi"
- Damir Karakaš: "Sjajno mjesto za nesreću"
- Melita Rundek: "Haj, ja sam online"
- Damir Hoyka: "Xavia"
- Denis Peričić: "Netopir i črni ljudi"
- Gordan Nuhanović: "Vjerojatno zauvijek"
- Iris C. de Corbavia: "Torquata"
- Goran Gerovac: "Razbijeni"
- Aleksandra Kardum: "Pratim te"
...
- Ivana Simić Bodrožić: "Hotel Zagorje"
- Zoran Pilić: "Krimskrams"
- Tomislav Zajec: "Lunapark"
- Dora Kinert Bučan: "Duše od gume"
- Ivana Šojat Kuči: "Understadt"
...
....lipanj 2010. godine
.....
///20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU
SVIBNJU 2010. GODINE:::::
=svibanj 2010. godine
1. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 2010. GODINE"
2. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"
3. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"
4. PAVAO PAVLIČIĆ: "TRAJANOVO PRAVILO"
5. PAVAO PAVLIČIĆ: "LITERARNA SEKCIJA"
6. Mirko Adžaga: "Vatrene ulice-četiri dana"
7. Bernardin Škunca: "Mirotvorac u Bolonji"
8. Enver Imamović: "Afroditin grijeh"
9. Barica Pahić-Grobenski: "Bijela pjena zanosa III"
10. Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"....
11. Dražen Katunarić: "Prosjakinja"
12. Dragutin Trumbetaš: "Pušači i nepušači"
13. Jagoda Marinić: "Bezimena"
14. Flora Dosen/Cvijeta Grospić: "Luda želja"
15. Petar Janjić Tromblon: "Žedni krvi gladni izdaje"
16. Zoran Žmirić: "Blockbuster"
17. Adam Rajzl: "Zvonik Eve Šimunove"
18. Miro Gavran: "Jedini svjedok ljepote"
19. Ivan Aralica: "Život nastanjen sjenama"
20. Tomislav Marijan Bilosnić: "Listopad"
...
1.5-31.5.2010. godine
...
NAJČITANIJI DJEČIJI ROMANI U HRVATSKOJ U
SVIBNJU 2010. GODINE:
1. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
2. Ivona Šijatović: "Tajna ogrlice sa sedam rubina"
3. Damir Mađarić: "Kako smo od bankrota spasili mamu i tatu"
4. Milivoj Matošec: "Strah u ulici lipa"
5. Zvonimir Milčec: "Tajna krvavog nosa"
...
20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA:
- Franjo Deranja: "Sreće nema drugdje"
- Jasna Horvat: "Az"
- Jasna Horvat: "Bizarij"
- Josip Juraj: "Smjena straže ispred Banskih dvora"
- Ivo Šperanda: "Sedam broj ljubavi"
- Mirna Malinar: "Duh tame"
- Dragan Pavelić: "Proljeće u Karolinentalu"
- Hrvoje Kovačević: "Zvijer, anđeo, sudac"
- Pero Pernjak: "Pozitivna nula"
- Mate Krajina: "Rođaci"
...
- Višnja Stahuljak: "Potres"
- Iris C. de Corbavia: "Torquata"
- Dunja Kalilić: "Siva plojka"
- Ivana Gudelj: "Pogodi što će mi se dogoditi"
- Damir Karakaš: "Sjajno mjesto za nesreću"
- Melita Rundek: "Haj, ja sam online"
- Damir Hoyka: "Xavia"
- Denis Peričić: "Netopir i črni ljudi"
- Goran Nuhanović: "Vjerojatno zauvijek"
- Kazimir Klarić: "Gospodari praznine"
...
- Ivana Simić Bodrožić: "Hotel Zagorje"
- Goran Gerovac: "Razbijeni"
...svibanj 2010. godine
...
///
20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU
TRAVNJU 2010. GODINE:
=travanj 2010. godine

1. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."
2. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"
3. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"
4. PAVAO PAVLIČIĆ: "TRAJANOVO PRAVILO"
5. PAVAO PAVLIČIĆ: "LITERARNA SEKCIJA"
6. Mirko Adžaga: "Vatrene ulice-četiri dana"
7. Bernardin Škunca: "Mirotvorac u Bolonji"
8. Enver Imamović: "Afroditin grijeh"
9. Barica Pahić-Grobenski: "Bijela pjena zanosa III"
10. Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"
...
11. Dražen Katunarić: "Prosjakinja"
12. Dragutin Trumbetaš: "Pušači i nepušači"
13. Jagoda Marinić: "Bezimena"
14. Flora Dosen/Cvijeta Grospić: "Luda želja"
15. Petar Janjić Tromblon: "Žedni krvi gladni izdaje"
16. Zoran Žmirić: "Blockbuster"
17. Adam Rajzl: "Zvonik Eve Šimunove"
18. Miro Gavran: "Jedini svjedok ljepote"
19. Ivan Aralica: "Život nastanjen sjenama"
20. Tomislav Marijan Bilosnić: "Listopad"
...
1.4-30.4.2010. godine
...
NAJČITANIJI DJEČIJI ROMANI U HRVATSKOJ U MJESECU TRAVNJU 2010. GODINE:
1. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
2. Ivona Šijatović: "Tajna ogrlice sa sedam rubina"
3. Damir Mađarić: "Kako smo od bankrota spasili mamu i tatu"
4. Milivoj Matošec: "Strah u ulici lipa"
5. Zvonimir Milčec: "Tajna krvavog nosa"
...
20 prijedloga za listu romana:

- Franjo Deranja: "Sreće nema drugdje"
- Jasna Horvat: "Az"
- Jasna Horvat: "Bizarij"
- Josip Juraj: "Smjena straže ispred Banskih dvora"
- Ivo Šperanda: "Sedam broj ljubavi"
- Mirna Malinar: "Duh tame"
- Dragan Pavelić: "Proljeće u Karolinentalu"
- Hrvoje Kovačević: "Zvijer, anđeo, sudac"
- Ivana Simić Bodrožić: "Hotel Zagorje"
- Pero Pernjak: "Pozitivna nula"
- Višnja Stahuljak: "Potres"
- Iric C. dr Corbavia: Torquata"
- Dunja Kalilić: "Siva plojka"
- Ivana Gudelj: "Pogodi što će mi se dogoditi"
- Damir Karakaš: "Sjajno mjesto za nesreću"
- Melita Rundek: "Haj, ja sam online"
- Damir Hoyka: "Xavia"
- Denis Peričić: "Netopir i črni ljudi"
- Gordan Nuhanović: "Vjerojatno zauvijek"
...travanj 2010. godine

///


20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU
OŽUJKU 2010. GODINE:
=ožujak 2010. godine

1. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."
2. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"
3. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"
4. PAVAO PAVLIČIĆ: "TRAJANOVO PRAVILO"
5. PAVAO PAVLIČIĆ: "LITERARNA SEKCIJA"
6. Mirko Adžaga: "Vatrene ulice-četiri dana"
7. Bernardin Škunca: "Mirotvorac u Bolonji"
8. Lujo Medvidović: "Castus i pravda"
9. Barica Pahić-Grobenski: "Bijela pjena zanosa III"
10. Zoran Žmirić: "Blockbuster"
...
11. Dragutin Trumbetaš: "Pušači i nepušači"
12. Jagoda Marinić: "Bezimena"
13. Enver Imamović: "Afroditin grijeh"
14. Flora Dosen/Cvijeta Grospić: "Luda želja"
15. Anela Borčić: "Garbin, zao vjetar"
16. Adam Rajzl: "Zvonik Eve Šimunove"
17. Petar Janjić Tromblon: "Žedni krvi gladni izdaje"
18. Nevenka Nekić: "Demon i sveta krv"
19. Pavao Pavličić: "Žive igračke"
20. Tomislav Marijan Bilosnić: "Listopad"
...
1.3-31.3.2010. godine
---
20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA:
-Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"
- Miro Gavran: "Jedini svjedok ljepote"
- Pero Pernjak: "Pozitivna nula"
- Višnja Stahuljak: "Potres"
- Jasna Horvat: "Az"
- Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
- Josip Juraj: "Smjena straže ispred Banskih dvora"
- Iris C. de Corbavia: "Torquata"
- Dunja Kalilić: "Siva plojka"
- Ivana Gudelj: "Pogodi što će mi se dogoditi"
-Dražen Katunarić: "Prosjakinja"
- Franjo Deranja: "Sreće nema drugdje"
- Ivo Šperanda: "Sedam broj ljubavi"
- Mirna Malinar: "Duh tame"
- Dragan Pavelić: "Proljeće u Karolinentalu"
- Hrvoje Kovačević: "Zvijer, anđeo, sudac"
- Damir Karakaš: "Sjajno mjesto za nesreću"
- Vesna Simić Bodrožić: "Hotel Zagorje"
- Ivan Aralica: "Život nastanjen sjenama"
- Melita Rundek: "Haj, ja sam online"
...ožujak 2010. godine

///
20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU VELJAČI 2010. GODINE:

1. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."
2. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"
3. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"
4. PAVAO PAVLIČIĆ: "TRAJANOVO PRAVILO"
5. PAVAO PAVLIČIĆ: "LITERARNA SEKCIJA"
6. Mirko Adžaga: "Vatrene ulice-četiri dana"
7. Bernardin Škunca: "Mirotvorac u Bolonji"
8. Lujo Medvidović: "Castus i pravda"
9. Barica Pahić-Grobenski: "Bijela pjena zanosa III"
10. Zoran Žmirić: "Blockbuster"
11. Dragutin Trumbetaš: "Pušači i nepušači"
12. Jagoda Marinić: "Bezimena"
13. Enver: Imamović: "Afroditin grijeh"
14. Flora Dosen / Cvijeta Grospić: "Luda želja"
15. Anela Borčić: "Garbin, zao vjetar"
16. Adam Rajzl: "Zvonik Eve Šimunove"
17. Petar Janjić Tromblon: "Žedni krvi gladni izdaje"
18. Nevenka Nekić. "Demon i sveta krv"
19. Pavao Pavličić: "Žive igračke"
20. Tomislav Marijan Bilosnić: "Listopad"
...
1.2-28-2.2010. godine
...
Prijedlozi za listu romana:
- Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"
- Miro Gavran: "Jedini svjedok ljepote"
- Pero Pernjak: "Pozitivna nula"
- Višnja Stahuljak: "Potres"
- Jasna Horvat: "Az"
- Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
- Josip Juraj: "Smjena straže ispred Banskih dvora"
- Iris C. de Corbavia: "Torquata"
- Dunja Kalilić: "Siva plojka"
- Ivana Gudelj-"Pogodi što će mi se dogoditi"
-Dražen Katunarić: "Prosjakinja"
- Damir Karakaš: "Sjajno mjesto za nesreću"
… veljača 2010. godine
...


/////
• 20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU SIJEČNJU 2010. GODINE:
• = siječanj 2010. godine

1. Josip Juraj: "Kip domovine ljeta 1991."
2. Nevenka Nekić: "Burik"
3. Nevenka Nekić: "Kardinalovo srce"
4. Pavao Pavličić: "Trajanovo pravilo"
5. Pavao Pavličić: "Literarna sekcija"
6. Mirko Adžaga: "Vatrene ulice-četiri dana"
7. Bernardin Škunca: "Mirotvorac u Bolonji"
8. Lujo Medvidović: "Castus i pravda"
9. Barica Pahić-Grobenski: "Bijela pjena zanosa III"
10. Zoran Žmirić: "Blockbuster"
11. Dragutin Trumbetaš: "Pušači i nepušači"
12. Jagoda Marinić: "Bezimena"
13. Enver Imamović: "Afroditin grijeh"
14. Flora Dosen / Cvijeta Grospić: "Luda želja"
15. Anela Borčić: "Garbin, zao vjetar"
16. Adam Rajzl: "Zvonik Eve Šimunove"
17. Petar Janjić Tromblon: "Žedni krvi gladni izdaje"
18. Nevenka Nekić: "Demon i sveta krv"
19. Pavao Pavličić: "Žive igračke"
20. Tomislav Marijan Bilosnić: "Listopad"
...
1.1-31.1.2010. godine
...
prijedlozi za listu:
- Anđelko Vuletić: "Poraz osvetnika"
- Miro Gavran: "Jedini svjedok ljepote"
- Pero Pernjak: "Pozitivna nula"
- Višnja Stahuljak: "Potres"
- Jasna Horvat: "Az"
- Nada Mihelčić: "Zeleni pas"
- Josip Juraj: "Smjena straže ispred Banskih dvora"
- Iris C. de Corbavia: "Torquata"
- Dunja Kalilić: "Siva plojka"
- Ivana Gudelj: "Pogodi što će mi se dogoditi"
- Dražen Katunarić: "Prosjakinja"

…siječanj 2010. godine
/////

...


 
New Post
8/31/2011 3:14 AM
 
ROMANI U HRVATSKOJ 2011. GODINA:
+
ROMANI U HRVATSKOJ 2010. GODINA:
....
NAJKOMPLETNIJA LISTA ROMANA U HRVATSKOJ:
...
SVAKI MJESEC 50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ: 20 NAJČITANIJIH ROMANA + 10 ROMANA ZA DJECU + 10 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA.
UZ TO: NAJČITANIJI STRANI ROMAN U HRVATSKOJ i IZUZETNA KNJIGA HRVATSKE POEZIJE PO NAŠEM IZBORU.
...
 
New Post
8/31/2011 3:20 AM
 
ROMANI U HRVATSKOJ 2010 + 2011. GODINE:
...
///
NAJKOMPLETNIJA LISTA ROMANA U HRVATSKOJ. -SVAKI MJESEC 50 NAJČITANIJIH ROMANA: na adresi: -=http://hrvatski_romanopisci.xanga.com=
i
=http://harahvati.blog.ca=
...
...
///
 
New Post
9/5/2011 2:49 AM
 
Autor: JURIĆ ZAGORKA
REPUBLIKANCI Radnju ovoga romana, prvotno objavljenoga u nastavcima u »Ilustrovanom listu« (1914. – 1916.), Zagorka smješta na sam početak 19. stoljeća; u doba vladavine cara Franje I. (1768 – 1835.) i Napoleonovih...

Autor: JURIĆ ZAGORKA
GRIČKA VJEŠTICA-KOMPLET GRIČKA VJEŠTICA u sedam svezaka

TAJNA KRVAVOG MOSTA
KONTESA NERA
MALLEUS MALEFICARUM
SUPARNICA MARIJE TEREZIJE u dva sveska
DVORSKA KAMARILA MARIJE TEREZIJE
BUNTOVNIK NA...
Autor: JURIĆ ZAGORKA
KNEGINJA IZ PETRINJSKE ULICE i MALA REVOLUCIONARKA Mala revolucionarka

Element revolucionarnosti pripisan svome karakteru, Zagorka varira u više autobiografija dok u Maloj revolucionarki, romanu iz 1939. godine, iznosi tek humornu sintezu...

Autor: JURIĆ ZAGORKA
GORDANA - KRALJICA HRVATA u dvanaest svesaka


povijesna i ljubavna priča o srednjovjekovnoj Hrvatskoj

Zagorkina magična sposobnost da poput Šeherezade iz Tisuću i jedne noći neprestance...

Autor: JURIĆ ZAGORKA
KAMEN NA CESTI Premda se Kamen na cesti znatno razlikuje od većine Zagorkinih romana, kako zbog realističkoga (socijalno-psihološkog) pristupa pripovijedanju, tako i zbog pesimističkog tona, ipak dovoljno toga dijeli...

Autor: JURIĆ ZAGORKA
VITEZ SLAVONSKE RAVNI Zagorka se teško odlučila koje povijesne događaje upotrijebiti za osnovicu svoga slavonskog romana, jer, kako je napomenula, »Slavonija nije samo plodna prirodnim plodovima nego i bogatom građom za romane«. Za...

Autor: JURIĆ ZAGORKA
JADRANKA u dva sveska

Svojom tematikom roman Jadranka obuhvaća povijesno razdoblje Bachova apsolutizma u Hrvatskoj (1850. – 1859.), sustava apsolutističke i centralističke politike Habsburške Monarhije....Šifra: 060238
Autor: JURIĆ ZAGORKA
PLAMENI INKVIZITORI u dva sveska

Kao što kaže sama Zagorka, u romanu su prikazana tri posve različita ljubavna para »od kojih će svaki za sebe sa svojom ljubavi i svojom idejom imati svoju publiku«. Roman se...

Autor: JURIĆ ZAGORKA
KĆI LOTRŠĆAKA Uz legendu o postanku grada koja je apostrofirana i samim podnaslovom (Čarobna priča o Manduši zlatokosoj i postanku slavnog kraljevskog grada na sedam kula), romansa donosi i priču o spasu slike Majke Božje...


 
New Post
9/6/2011 3:02 AM
 
Hrvatska književnica i prva hrvatska novinarka Marija Jurić Zagorka rođena je 2. ožujka 1873. u plemićkom dvoru Negovec nedaleko Vrbovca. Obitelj Ivana i Josipe (rođ. Domin) Jurić iako četveročlana bila je dobrostojeća, a imala je i dobre veze s mađarskim plemstvom. O tome govori i podatak da je grof Ivan Erdödy bio Marijin krsni kum, a Marijino krsno ime bilo je Mariana. Nakon Marijina rođenja obitelj se preselila na obiteljsko imanje Golubovec u okolici Krapine gdje je otac Ivan postao upravitelj imanja baruna Geze Raucha koji je pak bio kum hrvatsko-ugarskog bana Khuena Hédervárya. Prvu privatnu poduku ima na mađarskom jeziku s plemićkom djecom u Rauchovu dvorcu, a višu djevojačku školu završava kod Sestara milosrdnica u Zagrebu. Iako je bila natprosječno darovita roditelji joj nisu omogućili daljnje školovanje premda je Rauch predložio da je o svom trošku školuje u Švicarskoj.
Roditelji su odlučili drukčije i udali je za mađarskog željezničarskog činovnika koji je Mariji bio potpuno nepoznat čovjek. Nakon sklapanja braka sa suprugom odlazi u Mađarsku. Dogovoreni brak završio je tako što je Marija pretpjela živčani slom i nakon tri godine pobjegla od muža prvo u Srijemsku Mitrovicu kod ujaka, a potom u Zagreb. U Zagrebu započinje novinarsku karijeru, što je tada bilo posve neoubičajeno za ženu. Svoj prvi članak pod naslovom Egy Percz (Jedan časak) objavljuje 1876. u listu Obzor. Mukotrpno napreduje od anonimne reporterke do afirmirane političke novinarke koja izvješćuje o svim važnijim političkim zbivanjima u regiji. Na preporuku biskupa Strossmayera postaje članicom redakcije Obzora na mjestu referenta za mađarsku-hrvatsku politiku. Dobiva vlastitu sobu, ali samo zato da je netko od ljudi izvan redakcije ne bi vidio jer tada je bilo gotovo nezamislivo da u novinama piše žena. Također mogla je pisati što je htjela, ali to nije smjela potpisati svojim imenom. Takvo omalovažanje žestilo je Zagorku i ona će se kroz cijeli život boriti protiv takvih predrasuda. Za vrijeme rada u Obzoru izvješavala je o političkim zbivanjima, a jedno je vrijeme bila i dopisnica iz Budimpešte i Beča te prva žena koja je izvješćivala iz Hrvatskog sabora. Sudjelovala je i u onodobnim političkim sukobljavanjima jasno se suprostavljajući mađarizaciji i germanizaciji Hrvatske. Kada su dvojica čelnik ljudi Obzora završila u zatvoru (1896.) sama je uređivala novine pri tome pokazavši zadivljujuću inteligenciju i energiju. Iste godine (1896.) sindikalno organizira tipografske radnice u udrugu Kolo radnih žena. Šest godina kasnije (1903.) predvodi prve ženske prosvjede u Zagrebu istovremeno držeći predavanja o ženama u politici, solidarnosti, narodnoj borbi i pravu glasa za žene.
Pored politike u svom će novinarskom radu pisati polemičke tekstove u kojima će se zalagati za ravnopravnost spolova (polemika s Matošem iz 1909.) i ženska prava (pravo glasa za žene, pravo na obrazovanje, pravo na profesiju i imovinu). Tekstove će objavljivati pod različitim, često i muškim pseudonimima (Jurica Zagorski, Petrica Kerempuh, Iglica), a najpoznatiji pseudonim 'Zagorka' izabrati će zbog ljubavi prema ljudima iz hrvatskog puka s čijim je teškoćama suosjećala. Iz ljubavi prema hrvatskom jeziku koji je početkom 20. stoljeća potisnut iz javnosti zbog službene uporabe mađarskog i njemačkog jezika, a na nagovor i pod pokroviteljstvom biskupa Strossmayera počinje oko 1910. pisati povijesne romane. Zbog toga prestaje s novinarskim radom te u zagrebačkim, bečkim i budimpeštanskim ahrvima istražuje građu na temelju koje piše svoja djela. Ti romani u nastavcima oživjeli su već zaboravljenu hrvatsku prošlost 16., 17. i 18. stoljeća. Popularnost joj raste svakim novim objavljenim romanom, a narod joj daje nadimke 'grička vila' (nakon objave Gričke vještice) i 'kraljica Hrvata' (nakon objave Gordane). Unatoč golemom uspjehu kod čitatelja književna kritika nije joj bila sklona. Šandor Ksaver Đalski tako je, primjerice, njezina djela nazvao "šund literaturom za kravarice". Istovremeno njezina su djela sustavno izostavljana u književnim osvrtima i pregledima.
Svoj prvi roman Roblje objavila je 1899. u listu Obzor kao podlistak, a prvi puta se u književnosti javlja 1886. crticom Pod sljemenom koji se u nastavcima objavljuje u listu Bršljan. Književnu će afirmaciju steći tek ciklusom od sedam romana Grička vještica objavljivanim u listu Male novine (1912.-1914.). U svojim će djelima obrađivati istovremeno ljubavne zaplete i nacionalne teme, a objavljivati će ih uglavnom kao podlistke u novinama. Tako će učiniti svoja djela dostupna širokom krugu ljudi i na taj način izravno utjecati na veliku popularnost svojih djela kod čitatelja.
Tridesetih godina 20. stoljeća vraća se novinarstvu i feminističkom angažmanu. Samostalno pokreće listove Ženski list (1925. - 1938.) i Hrvaticu (1938. - 1940.). Podupire inicijativu mlađe generacije književinica za osnivanje Društva hrvatskih književnica. Cijelo to vrijeme radi na kazališnim prilagodbama svojih i Šenoinih djela.
Preminula je u Zagrebu 30. studenog 1957. godine.
Najpoznatija djela:
Evica Gupčeva
Grička vještica (ciklus od 7 romana)
Gordana
Jadranka
Kći Lotrščaka
Kraljica Hrvata
Kneginja iz Petrinjske ulice
Mala revolucionarka
Nevina u ludnici
Plameni inkvizitori
Roblje
Vitez slavonske ravni

 
New Post
9/20/2011 5:10 AM
 
Tuesday, 20 September 2011
20 MOST READ NOVELS IN OCTOBER 2011. CROATIA:

20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVTSKOJ U MJESECU LISTOPADU 2011. GODINE:

///////////////////////////////////////////////////////////

= " 50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ " =

...........................................................

//////////////////////////////////////////////////////////

= " NAJBOLJI HRVATSKI ROMANI "=

............................................................

////////////////////////////////////////////////////////////

=" NOVI HRVATSKI ROMANI "=

.............................................................

//////////////////////////////////////////////////////////////////1. PREDRAG JIRSAK: "KARAVANA SAVRŠENIH"

2. ANTE ZIRDUM: "BISKUP ANDRIJA I NJEGOVA DRUŽICA"

3. MILJENKO JERNEIĆ: "PRSTEN ZA AFRODITU"

4. MILJENKO JERNEIĆ: "JAHAČI APOKALIPSE"

5. LUKO PALJETAK: "MARIN" - Roman o Držiću, katoličkom svećeniku

6. HRVOJE HITREC: "ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA"

7. IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"

8. VJEKOSLAV TOMAŠIĆ: "MREŽA"

9. ADAM RAJZL: "SJENE NA MJESEČINI" (NOVO)

10. ESAD JAGIĆ: "MRTVI VLAK" (NOVO)

...

11. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."

12. NIKOLA ĐURETIĆ: "LOVAC SJENA"

13. ANĐELKO VULETIĆ: "PORAZ OSVETNIKA"

14. IVAN VEKIĆ: "POLJE PUNO KRIZANTEMA"

15. MARKO LOVRIĆ: "NA DINARI MOST"

16. PAVAO PAVLIČIĆ: "STARA LJUBAV"

17. NEVENKA NEKIĆ: "BURIK"

18. NEVENKA NEKIĆ: "KARDINALOVO SRCE"

19. MIRO GAVRAN: "JEDINI SVJEDOK LJEPOTE"

20. MIRO GAVRAN: "KAFKIN PRIJATELJ"

...

1.10-31.10.2011. godine

...

-=" NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U LISTOPADU 2011. GODINE ":1. Predrag Jirsak: "Mjesečeva djeca"

2. Višnja Stahuljak: "Don od tromeđe"

3. Lidija Kosmos: "S otoka u Brod"

4. Ivana Jelić: "Kamo su nestale princeze"

5. Đurđica Stuhlreiter: "Leona i pernata rugalica"

...

6. Jasna Horvat: "Krijesnici"

7. Ivana Francišković: "Lagane laži"

8. Vladimir Bakarić: "Opasna potraga"

9. Josip Laća: "Posljednja pustolovina - Sunce nad pašnjakom"

10. Nada Mihelčić: "Zeleni pas"

.....

...........

..........................

-=" 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA ":- Ivo Šperanda: "Na vrhu"

- Marin Radica: "Svi ti ljudi..."

- Marin Carić: "Otok"

- Vladimir Stojsavljević: "Život bez imena"

- Zoran Roško: "Ljepota jede ljude"

- Dalibor Bartulić i Vladimir Bakarić: "Iz blata"

- Mirjana Dugandžija: " Nekoliko dana kolovoza"

- Goran Tribuson: "Zbirka otrova"

- Ana Bako: "Jane Perkanova"

- Vlasta Juretić: "Na putu do svjetlosti"

...

- Hrvoje Šalković: "Put oko svijeta u 97 dana"

- Kemal Mujičić Artnam: "Vrijeme za ljubav"

- Robert Perišić: "Uvod u smiješni ples"

- Zoran Krušvar: "Kamov se vraća kući"

- Tea Tulić: "Kosa posvuda"

- Franjo Janeš: "Formula za kaos"

- Lada Žigo: "Rulet"

- Nikola Petković: "Kako svezati cipele?"

- Robert Međurečan: "Kad jaganjci utihnu u Zdihovu"

-Željana Giljanović: "Tajkun"

...........................................

...............................................................................

............................................................................................................

-= " NAJČITANIJI STRANI ROMAN U HRVATSKOJ U MJESECU LISTOPADU 2011. GODINE":

=PHILARETE CHASLES: "SLIČICE O BANU JELAČIĆU I RATU U MAĐARSKOJ 1848-1849"

...

=" ROMAN "RUŽA HRVATSKA"" (1) :

=MARGARET GRAHOVAC SIEGRIST:

"KOLIKO JE DALEKO DO NIKADA?"

ili

"KOLIKO JE DALEK PUT DO NIKUDA?"

...

=" ROMAN "RUŽA HRVATSKA"" (2):

=MILKA TICA: "SUNČEVA DJECA - Legende o Hrvatima "

.....
...i jedna izuzetka knjiga Hrvatske poezije: "JOŠKO BOŽANIĆ / ZVONKO KOVAČ: "Co, kaj?"""

-= 50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ "=

- = NOVI HRVATSKI ROMANI "=

-= NAJBOLJI HRVATSKI ROMANI "=

...

listopad 2011. godine

- LISTOPAD 2011. GODINE

= LISTOPAD 2011.

- listopad

..................................

 
New Post
10/21/2011 5:17 AM
 
. 20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU STUDENOM 2011. GODINE :
///////////////////////////////////////////////////////////////
...
1. MILJENKO JERNEIĆ: „PRSTEN ZA AFRODITU“
2. MILJENKO JERNEIĆ: „JAHAČI APOKALIPSE“
3. ANTE ZIRDUM: „BISKUP ANDRIJA I NJEGOVA DRUŽICA“
4. LUKO PALJETAK: „MARIN“ – roman o Držiću, katoličkom svećeniku“
5. ADAM RAJZL: „SJENE NA MJESEČINI“
6. HRVOJE HITREC: „ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA“
7. IVAN ARALICA: „ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA“
8. PREDRAG JIRSAK: „KARAVANA SAVRŠENIH“
9. VJEKOSLAV TOMAŠIĆ: „MREŽA“
10. ESAD JAGIĆ: „MRTVI VLAK“
...
11. IVAN VEKIĆ: POLJE PUNO KRIZANTEMA“
12. ZORAN DRVENKAR: „SORRY“ – (NOVO)
13. JOSIP JURAJ: „KIP DOMOVINE LJETA 1991.“
14. NIKOLA ĐURETIĆ: „LOVAC SJENA“
15. ANĐELKO VULETIĆ: „PORAZ OSVETNIKA“
16. MARKO LOVRIĆ: „NA DINARI MOST“
17. NEVENKA NEKIĆ: „BURIK“
18. NEVENKA NEKIĆ: „KARDINALOVO SRCE“
19. ZDRAVKO NIKIĆ: „SIME ŽIVOTA VIČNOGA“ – ZAPISI STIPANA TRNOVCA - (NOVO)
20. MIRO GAVRAN: „KAFKIN PRIJATELJ“
...
1.11.2011-30.11.2011. godine

-=“ NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U STUDENOM 2011. GODINE „:

1. PREDRAG JIRSAK: „MJESEČEVA DJECA“
2. VIŠNJA STAHULJAK: „DON OD TROMEĐE“
3. LIDIJA KOSMOS: „S OTOKA U BROD“
4. IVANA JELIĆ: „KAMO SU NESTALE PRINCEZE?“
5. ĐURĐICA STUHLREITER: „LEONA I PERNATA RUGALICA“
.....
6. JASNA HORVAT: „KRIJESNICI“
7. IVANA FRANCIŠKOVIĆ: „LAGANE LAŽI“
8. VLADIMIR BAKARIĆ: „OPASNA POTRAGA“
9. JOSIP LAĆA: „POSLJEDNJA PUSTOLOVINA“- „SUNCE NAD PAŠNJAKOM“
10. NADA MIHELČIĆ: „ZELENI PAS“
..........
...........
-= „ 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:

- Edo Popović: „Lomljenje vjetra“
- Zoran Pilić: „Đavoli od papira“
- Ivo Šperanda: „Na vrhu“
- Marin Radica: „Svi ti ljudi...“
- Vladimir Stojsavljević: „Život bez imena“
- Zoran Roško: „Ljepota jede ljude“
- Goran Tribuson: „Zbirka otvora“
- Ana Bako: „Jane Perkanova“
- Hrvoje Šalković: „Put oko svijeta u 97 dana“
- Kemal Mujičić Artnam: „Vrijeme za ljubav“
...
- Robert Perišić: „Uvod u smiješni ples“
- Zoran Krušvar: „Kamov se vraća kući“
- Tea Tulić: „Kosa posvuda“
- Franjo Janeš: „Formula za kaos“
- Lada Žigo: „Rulet“
- Nikola Petković: „Kako svezati cipele?“
- Robert Međurečan: „Kad jaganjci utihnu u Zdihovu“
- Željana Gijanović: „Tajkun“
- Milan Ilić: „Potpuna akustika“
- Merita Arslani: Anđeli će samo zaspati“
...........
..................
.......................
-=“NAJČITANIJI STRANI ROMAN U HRVATSKOJ U MJESECU STUDENOM 2011. GODINE „:
-PHILARETE CHASLES: „SLIČICE O BANU JELAČIĆU I RATU U MAĐARSKOJ 1848-1849“
...........
.........
-=“ ROMAN „RUŽA HRVATSKA“ (1):
-MARGARET GRAHOVAC SIEGRIST:
„KOLIKO JE DALEKO DO NIKADA?“
Ili
„KOLIKO JE DALEK PUT DO NIKUDA?“

-=“ROMAN „RUŽA HRVATSKA (2) „:
-MILKA TICA: „SUNČEVA DJECA“ – legende o Hrvatima
..........
..........
...i jedna izutetna knjiga Hrvatske poezije: „JOŠKO BOŽANIĆ / ZVONKO KOVAČ: „Co, kaj?“““
..........
.........
////////////////////////////////////////
= „50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ“ =
///////////////////////////////////////////////////////////////
= „ NAJBOLJI HRVATSKI ROMAN „ =
//////////////////////////////////////////////////////////////
= „NOVI HRVATSKI ROMAN“=
/////////////////////////////////////////////////////////////
=“ TOP – 20 HRVATSKIH ROMANA“=
////////////////////////////////////////////////////////
=“ NAJČITANIJE KNJIGE „=
/////////////////////////////////////////////////////
=“ GODIŠNJI PREGLED HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI 2010-2011“=
/////////////////////////////////////////////////
=“ GODIŠNJI PREGLED, ROMANI U HRVATSKOJ 2010-2011.“=
//////////////////////////////////////////////
=“ HRVATSKA BELETRISTIKA 2010-2011“
/////////////////////////////////////////
 
New Post
10/21/2011 5:20 AM
 
congratulations
 
Previous
 
Next
HomeHomeLifestyle - Nač...Lifestyle - Nač...Music, Movies, ...Music, Movies, ...NAJPOPULARNIJE KNJIGE MARIJE JURIĆ - ZAGORKENAJPOPULARNIJE KNJIGE MARIJE JURIĆ - ZAGORKE